menhirs te Couches
Rust en transformatie...
Triodosbank
NL94 TRIO 01 97 97 15 63 
Tnv S Sommers / A Hoogbergen
La Mer  voor inviduen en groepen, met Reiki, rebirthing, coachen en counselen, The Work, Biodanza, Dans, beweging en meditatie...
La Mer - centrum voor zingeving en transformatie in de Bourgogne (Frankrijk)
La Mer: Reiki, rebirthing, meditatie, coaching en counseling, dans, beweging, The Work en Biodanza. Voor groepen en individuen.

menu

leijlijnen en la mer

kruisen leijlijnen la Mer?

Wij zijn wat gaan experimenteren en kwamen tot een aantal opmerkelijke feiten.
Zo loopt de leylijn die Stonehenge in Engeland met de kathedraal van Chartres - een ander belangrijk leycentrum - verbindt, precies over een megalithisch bouwwerk ten zuiden van Cluny. Cluny is een ander belangrijk en oud centrum, waarvan de kloosters zijn gebouwd op de ruïnes van Keltische bouwwerken, de oorsprong van de megalieten. Cluny ligt ca. 30 km ten zuiden van La Mer.

Een andere lijn valt te trekken van de kathedraal van Reims, via de abdij van Fontenay (ook weer zo een heel oud centrum), via de al eerder genoemde megalieten bij ons, via Cluny naar Avignon.
En deze lijn loopt precies over La Mer heen!
Deze Noord-Zuid lijn is een Yin-lijn van ca. 6 meter breed door de kapel van La Mer. Een andere leylijn loopt Oost-West door de kapel, een Yang-lijn van ca. 14 meter breed.

Leylijn Stonehenge, Chartres, Cluny in de buurt van La MerLeijlijn over La Mer

Klik op de foto's voor een vergroting.

 

Leylijnen en de kracht van La Mer

"...de Romeinen legden hun wegen op deze kaarsrechte leylijnen aan. Dit deden ze vanwege de energie van de leylijn, de soldaten moesten lange marsen lopen. Door de energie van de leylijnen werden ze minder gauw moe en konden ze grotere stukken afleggen. In die tijd werden de kapellen en kerkjes al op leycentra gebouwd. In nog latere periodes werden er houten burchten gebouwd op leycentra, deze plekken werden hier speciaal voor uitgekozen. Tot zeker in de late middeleeuwen werden kathedralen, kerken en kapellen nog steeds bewust op de leycentra geplaatst."
Uit: nieuwsbrief Leylijnen 1e jaargang

kapel La Mer

Megalieten en hun onderlinge verbindingen

Vlak bij La Mer (Couches) ligt een megalithisch bouwwerk bestaande uit zeven menhirs in een bepaalde opstelling. We hebben daar al eens gemediteerd met een groep, midden in de nacht, om de bijzondere kracht van een ruim 5000 jaar oud astronomisch centrum te ervaren.

Het blijkt dat deze megalieten onderdeel uitmaken van een veel groter geheel van megalieten in de Bourgogne, en dat zij met een oppervlak van tientallen kilometers tesamen het sterrenbeeld van Perseus vormen! Opmerkelijk, als je nagaat hoeveel eeuwen oud deze megalithische bouwwerken zijn en met welke precisie zij de ligging van dit sterrenbeeld weergeven.

Leylijnen in Europa

Iets anders is dat deze megalieten op Europees en mondiaal niveau verbonden zijn via leylijnen. Leylijnen zijn banen van energie die door het landschap stromen, ze vervoeren energie rond de aarde.
Op verschillende plekken kruisen leylijnen elkaar, dit worden leycentra genoemd. Leycentra zijn een soort verkeersknooppunten van energie.

Verschillende leylijnen komen bij elkaar op plekken en op die plekken is er een concentratie van energie, een krachtplaats, een krachtcentrum. Deze krachtplekken worden gezien als heilige plaatsen. Voorbeelden van deze krachtplaatsen zijn de piramiden van Egypte, Stonegenge en Avebury-henge in Engeland, maar OOK de kerken en kathedralen die in vroeg-christelijke tijden (voor 1350) zijn gebouwd. Door op de kruisingen van leylijnen een heiligdom te plaatsen werd de energie van de lijnen en het centrum versterkt.

leijlijnen vervolg

La Mer  voor inviduen en groepen, met Reiki, rebirthing, coachen en counselen, The Work, Biodanza, Dans, beweging en meditatie...