Rust en transformatie...
Triodosbank
NL94 TRIO 01 97 97 15 63 
Tnv S Sommers / A Hoogbergen
La Mer  voor inviduen en groepen, met Reiki, rebirthing, coachen en counselen, The Work, Biodanza, Dans, beweging en meditatie...
La Mer - centrum voor zingeving en transformatie in de Bourgogne (Frankrijk)
La Mer: Reiki, rebirthing, meditatie, coaching en counseling, dans, beweging, The Work en Biodanza. Voor groepen en individuen.

menu

Het verhaal gaat over Maria Magdelena en de vrouwelijkheid die teruggewonnen wordt.

stukje kennis vooraf

Er doen verscheidene verhalen de ronde over Maria Magdelena. Eén van de verhalen wordt verteld door Karel en Caroline van Huffelen.
Maria Magdelena zou na de dood van Jezus gevlucht zijn naar Frankrijk, samen met hun dochter Sarah, een aantal apostelen en een aantal vrouwen. Ze zouden in Zuid Frankrijk aan wal gegaan zijn in Saint -Marie -de-la-Mer en van daaruit door Frankrijk gezworven hebben om in stilte de leer van de Christus-energie verder te verspreiden.
Maria Magdelena en de vrouwen die met haar waren zijn aangevallen en Maria Magdelena zou vermoord zijn 'in de buurt van Vezelay'.

De ervaring van een bezoekster van la mer

Onze bezoekster schrijft het volgende in haar ervaring tijdens een diep contact met moeder Aarde op La Mer:

"Heel langzaam ontvouwde zich het verhaal, het was alsof de Aarde zelf tot me sprak....ik pikte blijkbaar de pijn op die de Aarde op die plaats vasthield....een pijn van 2000 jaar geleden….de pijn van Maria Magdalena en/of haar vrouwen op de vooravond voor ze vermoord, verminkt en verkracht werden. De eenzaamheid, de angst, de radeloosheid, de leegte. En het 'nee, ik wil niet' was niet enkel een 'nee, ik wil niet vermoord worden' maar ging veel dieper als dat.

Het was het besef van die vrouwen dat de wereld door deze moorden en verminking een tijdsspanne in zou gaan van onderdrukking van de vrouwelijke energie.
Het was de wanhoop van de Vrouwelijke Energie die ik op dat moment oppikte, wetende dat ze een lange cyclus van onderdrukking zou ingaan....
Toen ik het eenmaal helemaal gevoeld had , kwam er een immense rust over me heen. Ik hoorde de Aarde zeggen 'laat maar los, het heeft zo moeten geschieden. Niemand treft schuld, het heeft zo moeten zijn. Laat maar gaan nu, het is voorbij, jij hebt deze diepe wonde gevoeld en door ze te voelen kan ze helen. Jij hebt mij geheeld en daar dank ik je voor.'


IK ben voorover op de aarde gaan liggen, in een warme omhelzing, een veilige omarming, een uitwisseling tussen Haar en Mij. ”Laat maar los, laat maar gaan, het is voorbij nu. Deze wonde is geheeld, het land hier is gezuiverd” bleef ze maar sussend zeggen."

 

 

Afsluitend schrijft zij:

"Om een lang verhaal kort te maken:
Wat op La Mer gebeurde is dat de dragende, veilige kracht van de groep en van de plek zelf het mogelijk maakte om oude wonden te helen en te transformeren die de Aarde daar vasthield. Door die transformatie was de Tijd rijp en veilig om het Vrouwelijke Principe terug aan de Aarde te laten neerdalen. Er is een grote Poort gecreëerd om helemaal in je eigen kracht te gaan staan, om de vrouwelijke energie helemaal in jezelf toe te laten. Om het innerlijk weten, de Intuïtie, het voelen, de Creatie weer toe te laten. Om te
mogen Zijn wie je Werkelijk Bent. En de Aarde zal iedereen daarin volledig ondersteunen.

Lieve mensen, ik ben zeer benieuwd wat er in de toekomst op La Mer nog allemaal zal gebeuren! De poorten staan volledig open!!"

herwinnen vrouwelijke energie

La Mer  voor inviduen en groepen, met Reiki, rebirthing, coachen en counselen, The Work, Biodanza, Dans, beweging en meditatie...