Vergeef ons onze illusies
(T 16.VII.12 uit Een Cursus in Wonderen / M: Dick Kloosterman)

Vergeef ons onze illusies, Vader, 
en help ons onze ware relatie te aanvaarden met U,

Waarin er geen illusies zijn,
En waarin er niet één ooit door kan dringen.
Onze heiligheid is de Uwe.

Wat kan erin ons zijn dat vergeving nodig heeft,
Als de Uwe volmaakt is?
De slaap der vergetelheid is slechts de onwil
ons Uw vergeving en uw Liefde te herinneren.

INSTRUMENTAAL

Laat ons niet in verzoeking geraken,
want de verzoeking van Gods Zoon is niet Uw Wil.
En laat ons slechts ontvangen wat U gegeven hebt,

En alleen dit aanvaarden
In de denkgeesten die U hebt geschapen
en die U liefhebt.

Amen

Zoals ik heb gevraagd
(T 21.II.2:3-5 uit Een Cursus in Wonderen / M: Dick Kloosterman)

Ik ben verantwoordelijk voor wat ik zie.
Ik kies de gevoelens die ik ervaar,
En beslis welk doel ik bereiken wil.
En ik vraag om alles wat mij lijkt te overkomen,
En ontvang zoals ik heb gevraagd.
En ontvang zoals ik heb gevraagd.
Zoals ik heb gevraagd.

Dit heilig ogenblik (Les 361)
(T: Een Cursus in Wonderen/ M:Dick Kloosterman)

Dit heilig ogenblik wil ik U geven.
Neemt U het in handen. Want U wil ik volgen,
in de zekerheid dat Uw leiding mij vrede geeft.

      
En als ik een woord nodig heb om me te helpen,
zal Hij het me geven.
Als ik een gedachte nodig heb,
geeft Hij me die ook.

En als ik alleen maar stilheid nodig heb
en een rustige, open denkgeest,
Dan zijn dat de gaven die ik
van Hem ontvangen zal.

Hij heeft de leiding, op mijn verzoek.
En Hij zal me horen en antwoord geven,
Want Hij spreekt namens God,
mijn Vader, en Zijn heilige Zoon.


Muziek akkoorden:
refrein: Am - Em - C - F - C - G - Am / Am - C - F - Fm - Am - G - C - C7
couplet: F - E - Am - A (2x)


 

Vrijheid is Liefde (T/M: Dick Kloosterman)
Dit lied heb ik gemaakt voor een chant-workshop op een landelijke "Course in Miracles" dag.
Er is een korte en een lange versie van.

Vrijheid is schepping
Vrijheid is Liefde, in mij
In alle mensen
Liefde maakt vrij.

Ik heb niets anders nodig,
Ik ben volmaakt zoals ik ben,
Net als jij.

Muziek akkoorden:
couplet: A - A7 - D - Dm - A - E - E7
brug: D - E - A - Amaj7 - Fism - E - E7


 

Love makes free (T/M: Dick Kloosterman)
Dit lied heb ik gemaakt voor een chant-workshop op een landelijke "Course in Miracles" dag.

Love is freedom
Love makes free.

I'll be free
When I give Love.

Muziek akkoorden:
couplet: D - Em - A - D
brug: Bm - G - E - A


 

Een vrolijk ogenblik (T: Een Cursus in Wonderen Les 361 / M: Dick Kloosterman)

Dit heilig ogenblik wil ik U geven.
Neemt U het in handen. Want U wil ik volgen,
in de zekerheid dat Uw leiding mij vrede geeft.

 

Wees in mijn gedachten, Vader, heel de dag door
(les 232)

T: Een Cursus in Wonderen / M:Dick Kloosterman

Wees in mijn gedachten, Vader, Wanneer ik ontwaak,
En laat vandaag de hele dag Uw licht over mij schijnen.

Laat elke minuut een moment zijn Waarin ik bij U vertoef.
En laat mij niet vergeten U elk uur te danken

Dat U bij me bent gebleven En er altijd zult zijn
Om mijn roep tot U te horen en antwoord te geven aan mij.

Laat, wanneer de avond valt, Al mijn gedachten
Nog steeds U en Uw Liefde gelden.

En laat mij slapen, Zeker van mijn geborgenheid,
Verzekerd van Uw zorg en me er blij van bewust:

Ik ben Uw Zoon.

Muziek akkoorden:
C-G-Am-C-G
C-G-C-G-C-G-C-G (3e en 6e couplet)


 

In dat ene (T: Les 251 Een Cursus in Wonderen /
M: Dick Kloosterman, met dank aan Mathieu Choquet voor zijn prachtige pianospel)


Ik heb naar veel dingen gezocht,
en wanhoop gevonden. Nu zoek ik er slechts één.

Want in dat ene ligt al wat ik nodig heb en het enige wat ik nodig heb. Wat ik nodig heb.

Al wat ik voorheen zocht
had ik niet nodig en wilde ik niet eens.

Mijn enige behoefte zag ik niet.
Mijn enige behoefte zag ik niet. 
Zag ik niet.

instrumentaal

Maar nu zie ik in dat ik alleen de waarheid nodig heb.
Daarin zijn alle behoeften bevredigd, behoeften bevredigd.

Eindigen alle hunkeringen,
is alle hoop uiteindelijk vervuld. Uiteindelijk vervuld.

En zijn dromen verdwenen.
Nu heb ik alles wat ik nodig kan hebben.
Nodig kan hebben.

Nu heb ik alles wat ik verlangen kan. En nu vind ik eindelijk vrede. Eindelijk vrede, eindelijk vrede.

instrumentaal

Ik heb niets nodig dan de waarheid,
Ik heb niets nodig dan de waarheid,
Niets nodig dan de waarheid,
niets nodig dan de waarheid.


 

The peace of God is shining in me now (T: Les 188 Een Cursus in Wonderen / M: Dick Kloosterman

        D                   
De vrede van God straalt nu in mij

                    A                                   G          D
Laat in die vrede al wat leeft zijn stralen op mij werpen

      A                                         G         D
En laat mij alles zegenen met het licht in mij.


          D              
The peace of God is shining in me now

      A                       G                     D
Let all things shine upon me in that piece

       A                                     G         D
And let me bless them with the light in me.

 

Ik ben zoals (T: Les 110 Een Cursus in Wonderen
M: Dick Kloosterman

Ik ben zoals God mij geschapen heeft.
Zijn Zoon kan niet lijden.
En ik ben Zijn Zoon.

 


 

Rust en transformatie...
Triodosbank
NL94 TRIO 01 97 97 15 63 
Tnv S Sommers / A Hoogbergen
La Mer voor inviduen en groepen, met Reiki, rebirthing, coachen en counselen, The Work, Biodanza, Dans, beweging en meditatie...
La Mer - centrum voor zingeving en transformatie in de Bourgogne (Frankrijk)
La Mer: Reiki, rebirthing, meditatie, coaching en counseling, dans, beweging, The Work en Biodanza. Voor groepen en individuen.

Site navigatie
close to dick

heeft een eigen site. Beluister daar de Franse CD Sans Opposé die in 2012 is uitgekomen. Je kunt hem daar ook bestellen.